Expanzia orientovaná na našich zákazníkov

Našim cieľom je ponúknuť našim zákazníkom pohodlný nákup a kedykoľvek vyhovieť ich požiadavkám.

 

 

To pre nás znamená:

  • predajné miesta v blízkosti našich zákazníkov
  • dobrá dopravná obslužnosť vďaka širokým a prehľadným vjazdom a výjazdom
  • veľkorysé parkoviská pre našich zákazníkov
  • zákaznícky príjemný prístup z parkoviska k našim predajniam
  • dobra dopravná dostupnosť hromadnou dopravou
  • funkčná architektúra
  • vlastné pece priamo na predajni
  • príjemný prístup vďaka širokým vchodovým dverám
  • jasné a prehľadné usporiadanie tovaru na veľkoryso vybavenej predajnej ploche